+46 (0)760 228 080 info@vingaevent.se

Byggnader

Vinga Event har skrivit på ett arrende av Staten/Sjöfartsverket på 3 st hus på Vinga.
Vinga Event har tagit på sig att underhålla och bevara de fastigheter som finns på Vinga. Vinga Event har för avsikt att värna om miljön och dessa husens historiska värde.

Inom ”Fyrfolkets by” ligger det 3 fastigheter som Vinga Event har tagit över.

– Fyrbiträdesbostaden/Repslagarbanan ( Uppfört 1841 och tillbyggt 1926). – Västra huset
– Påvelund/Fyrvaktarbostaden/Lärarinnans hus ( Uppfört 1869 ) – Östra Huset
– Uthus/Vedbod ( Uppfört 1900) – Bastu

Samtliga hus är varsamt renoverade 1986 av ”Göteborgs Hamn”, som har haft arrendet i många år.
Husen är skyddade av ”Skyddsföreskrifter för statliga byggnadsminnen” genom Riksantikvarieämbetet och Kulturdepartementet.
Det är en stor ära för Vinga Event att få förtroendet att skydda och värna om dessa historiska byggnader och hoppas att även ni vill ta del av denna kulturhistoriska skatt.